wskaźnik cpm

Współczynnik CPM jako istotny wskaźnik stosowany w dietetyce

Skuteczne odchudzanie jest niemożliwe bez właściwie dobranej diety. W tym okresie szczególnie ważne jest dostarczenie odpowiednich substancji odżywczych, a także deficyt kaloryczny. Aby prawidłowo zredukować kalorie, osoby chcące schudnąć muszą na początku obliczyć podstawowy wydatek energetyczny w ciągu doby. Wskaźnikiem, który określa tę wartość to CPM, czyli całkowita przemiana materii (ang. Total Energy Expediture, TEE) obliczana za pomocą wzoru matematycznego.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co to jest przemiana materii?
  • W jakim celu warto wykorzystywać wskaźnik CPM?
  • Jak obliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne?

Przemiana materii – czym właściwie jest?

Metabolizm to ogół procesów zachodzących cyklicznie bez przerw w żywych komórkach organizmu związanych z pozyskaniem, użytkowaniem, a także zmagazynowanie energii z dostarczonych składników pokarmowych. Procesy te pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Same procesy można podzielić na dwie grupy – anabolizm oraz katabolizm. Anabolizm wykorzystuje energię, natomiast katabolizm ją tworzy poprzez rozpad makrocząstek.

Wskaźnik CPM jako parametr dobowego wydatku energetycznego

Całkowita przemiana materii (CPM) to termin określający dobowe zapotrzebowanie energetyczne ludzkiego organizmu. Prawidłowo obliczony wskaźnik CPM pozwala na określenie energii koniecznej do utrzymania podstawowych procesów fizjologicznych ludzkiego organizmu. CPM jest szczególnie wykorzystywany przez dietetyków w celu określenia podstawowego zapotrzebowania energetycznego, by następnie w zależności od preferencji pacjenta dołożyć nadwyżkę kaloryczną lub dokonać redukcji przyjmowanej energii.

Jak obliczyć wskaźnik CPM?

Wskaźnik CPM obliczany jest za pomocą wzoru Miffina oraz wzoru Harrisa-Benedicta. Dobór wzoru nie ma tak naprawdę znaczenia, ponieważ każdy z nich bierze pod uwagę parametry tj. waga, wzrost, wiek oraz stopień aktywności fizycznej.

Aby obliczyć wskaźnik CMP, należy zastosować wzór:

CPM=PPM x PAL

Do obliczenia wskaźnika musimy wyznaczyć dwa czynniki: PPM oraz PAL. PPM jest do podstawowa przemiana materii zdefiniowana jako najniższa wartość energetyczna potrzebna do prawidłowego funkcjonowania organizmu – inaczej jest to paliwo konieczne do zachowania niezbędnych funkcji życiowych.

Wzór PPM otrzymuje się ze wzoru Harrisa-Benedicta, który został dostosowany jednakowo dla płci męskiej oraz damskiej:

PPM = 655,1 + (9,6 x Masa Ciała [kg]) + (1,85 x Wzrost [cm]) – (4,7 x wiek) Mężczyźni: PPM = 66,5 + (13,75 x Masa Ciała [kg]) + (5 x Wzrost [cm]) – (6,8 x wiek)

Kolejną składową potrzebną do otrzymania CPM jest PAL – współczynnik aktywności fizycznej. Współczynnik ten oczywiście jest zależny od realizowanego trybu życia:

·         1,2-1,3 – dotyczy osób leżących, bez jakichkolwiek aktywności fizycznej.

·         1,4 – dotyczy osób mających siedzący tryb życia, które wykonują sporadyczne ćwiczenia.

·         1,6 – dotyczy osób, które wykonują pracę fizyczną lub poświęcają 1 godzinę dziennie na aktywność fizyczną.

·         1,75 – dotyczy osób wykonujących ciężką pracę fizyczną lub osób o wysokiej aktywności fizycznej.

·         2,0 – dotyczy osób wykonujących bardzo ciężką pracę fizyczną lub osób o bardzo wysokiej aktywności fizycznej.

·         2,2-2,4 – osoby wyczynowo/zawodowo uprawiające sport

Po otrzymaniu potrzebnych danych, wskaźnik PPM mnożymy przez współczynnik PAL. W rezultacie otrzymujemy CPM.

Czy wskaźnik CPM można otrzymać jedynie wzorem?

Osoby obawiające się, że wynik otrzymany ze wzoru może być błędy, mogą skorzystać z kalkulatorów online. Gotowe kalkulatory obliczają wartość na podstawie takich samych parametrów uwzględnianych we wzorach matematycznych.

Podsumowanie

Wskaźnik CPM przedstawia podstawowy wydatek energetyczny danego człowieka. Dzięki temu parametrowi osoba chcąca schudnąć lub nabrać masy w bazowej wartości kalorii może prawidłowo założyć redukcję energii, lub jej nadwyżkę. Dzięki łatwemu wzorowi matematycznemu wskaźnik ten można obliczyć z łatwością lub skorzystać z gotowych kalkulatorów dostępnych serwisach poświęconych zdrowiu czy diecie.

Sprawdź pozostałe wpisy z tej kategorii